تونی اولیویرا صبح امروز خرید با دخترش را به روزهای دیگر موکول کرد تا با حضور در سالن اقدمی در جمع معلولین ورزشکار قرار گیرد ، تونی پس از دیدار و گفتگو با ورزشکاران معلول با آنها عکس سلفی گرفت.

تونی


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :