به گزارش تبریزمن،سلفی که شاید با کوچکترین اشتباه به قیمت جان تمام شود در فضای مجازی منتشر شده است.

با بالاگرفتن تب سلفی؛ این روزها با انواع و اقسام مدلهای مختلف روبه رو هستیم.

یکی از انواع آن گرفتن سلفی در کنار کوسه های آب های استرالیا است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :