سمینار یک روزه توسعه دانش ترافیک و حوادث جاده ای در تبریز برگزار شد.

به گزارش تبریزمن، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این نشست اظهار کرد: هر روز شاهد اخبار ناگواری در زمینه حواث جاده ای هستیم که به جرات می توان گفت اغلب آنها قابل پیشگیری بودند.

سعید اصلان آبادی ادامه داد: خوشبختانه نیروی انتظامی و پلیس راهور کشور در کنار دانشگاه ها قرار گرفتند و برای حل این معضل ملی در کنار مجموعه های علمی تلاش می کنند.

وی با اشاره به طرح تحول نظام سلامت گفت: از مدت ها قبل تیم های کارشناسی بر اساس سند چشم انداز و آمایش سرزمینی، کشور را به ۱۰ منطقه آمایشی تقسیم کردند و معاونت آموزشی وزارت خانه ها نیز بند های ۱۲ گانه تحول نظام سلامت را تدوین کردند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم بخشی از حدود اختیارات خود را به کارگروه های قطبی سپرد که مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز قطب شماره دو این طرح شد.

وی اضافه کرد: در کارگروه مربوط به دانش ترافیک و سوانح جاده ای اصلی ترین خواسته ما این بود که حتما در این امر دخیل باشیم، تعامل مجموعه دانشگاه علوم پزشکی با ارگان های دخیل در این امور نتایج خوبی خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه در تصمیمات حوزه دانش ترافیک و سوانح جاده ای نگاهمان ملی است، گفت: مطالعات کاربردی، ایجاد رشته های بین رشته ای و تربیت متخصصین در این حوزه منوط به منطقه ی ما نمی شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :