در یک پدیده نادر و استثنایی سگی در شهر خلخال شب ها با جمع آوری کیسه های زباله رها شده در معابر این شهر آنها را به مکان انباشت زباله ها انتقال می دهد.

به گزارش تبریزمن، معمولا این سگ پاکسازی معابر از زباله ها را پس از نیمه شب و دور از چشمان اهالی انجام می دهد و به محض دیدن افراد کیسه زباله را رها کرده و پا به فرار می گذارد.

سگ زباله جمع کن، کیسه زباله های رها شده در کوچه ها و معابر خلخال را شبانه با استفاده از دهان خود جابجا کرده و به محل جمع آوری زباله ها و یا سطل های جمع آوری زباله شهرداری انتقال می دهد.

خبرنگار که اقدام این سگ را پیگیری می کرد با توجه به حساسیت این حیوان به انسان ، به سختی و با استفاده از قطع برق توانست چند تصویر از پاکسازی محیط زیست توسط این سگ تهیه کند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :