سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر تبریز، سیاست های جدید تشویقی مدیریت شهری تبریز در حوزه ساخت و ساز را که در آخرین جلسه شورای اسلامی شهر به تصویب رسید، تشریح کرد.به گزارش تبریزمن، «سعید حاجی زاده» در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال کاهش معنی دار صدور پروانه های ساخت و ساز در ماههای گذشته و به منظور خروج بازار مسکن از رکود موجود، شورای اسلامی کلانشهر تبریز تدوین سیاست های تشویقی جدیدی را مورد تاکید قرار داد که در آخرین جلسه علنی پارلمان محلی، لایحه ای ۲ فوریتی با همین مضمون واصل و بعد از بحث و بررسی، به تصویب اکثریت اعضا رسید.

وی افزود: مطابق یک بند از مصوبه جدید شورا، در صورت وجود شرایط صدور مجوز و پروانه ساخت برای طبقات مازاد و زیربنای بیش از سطح اشغال، ضریب عوارض P   (ارزش منطقه ای) به ازای هر متر مربع از ۳ به ۱٫۷ کاهش پیدا کرد که به نوعی بازنگری در ماده ۱۰ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۹۴ محسوب می شود.

به گفته حاجی زاده با این مصوبه، صدور مجوز برای تراکم مازاد و زیربنای بیش از سطح اشغال به شرایط سال گذشته بازگشت.

این عضو هیات رئیسه شورای اسلامی کلانشهر تبریز اضافه کرد: بر اساس بند دیگری از این مصوبه تخفیف های فصلی مربوط به عوارض پروانه ها و نیز جرایم تخلفات ساختمانی، مربوط به سه ماهه اول سال جاری در سه ماهه دوم نیز بدون کاهش قابل اعمال است.

حاجی زاده توضیح داد: مطابق مصوبه قبلی شورای شهر تبریز، پیشتر میزان تخفیف برای متقاضیان صدور پروانه های ساختمانی در سه ماه دوم امسال، ۲۰ درصد و میزان تخفیف برای تعیین تکلیف پرونده های تخلفات ساختمانی در همین فصل، ۱۵ درصد تعیین شده بود و این درحالیست که میزان تخفیف در پروانه های ساختمانی و پرونده های تخلفاتی در فصل بهار به ترتیب ۲۵ و ۲۰ درصد بود اما با مصوبه جدید شورای شهر، برای ایجاد انگیزه در شهروندان، تداوم اعمال تخفیف در عوارض پروانه های ساختمانی و جرایم تخلفات ساختمانی در فصل تابستان به همان ترتیب تخفیف های بهار یعنی ۲۵ و ۲۰ درصد تصویب شد و شهروندان فرصت دارند تا آخر شهریور ماه از این امتیازها بهره مند شوند.

وی اظهار امیدواری کرد، با تصمیمات جدید شهرداری و شورای اسلامی شهر انگیزه مضاعفی در انبوه سازان و دیگر شهروندان تبریزی برای ساخت و ساز به وجود آید.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :