همزمان با فرا رسیدن ماه محرم، بازار تبریز سیاه پوش شد تا بدین ترتیب بازاریان این شهر ارادت خود را به اباعبدالله الحسین (ع) و حفظ اندیشه حسینی اعلام کنند.

۱۸۶۹۵۲۷
۱۸۶۹۵۲۹

۱۸۶۹۵۳۲

۱۸۶۹۵۳۵

۱۸۶۹۵۳۷

۱۸۶۹۵۳۹

۱۸۶۹۵۴۱

۱۸۶۹۵۴۳

۱۸۶۹۵۴۵

۱۸۶۹۵۴۷

۱۸۶۹۵۴۹

۱۸۶۹۵۵۱

۱۸۶۹۵۵۳۱۸۶۹۵۵۴


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :