محققان پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز موفق به طراحی و ساخت سیستم صنعتی تصفیه آب و پساب از آلودگی های زیست محیطی با روش پلاسمایی با کاربرد شدند.

به گزارش تبریزمن، رییس پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز، با اعلام اینکه برای اولین بار است که این سیستم صنعتی در جهان ارائه شده، گفت: این سیستم قابلیت حذف کامل فلزات سنگین و کاهشCOD, BOD و نیترات از آب آشامیدنی، آب و پساب صنعتی با صرف کمترین انرژی را دارد.

اصغر عسگری، افزود: این سیستم بر پایه تخریب پلاسمایی عمل کرده و در زمان کمتر از دو دقیقه فرآیند حذف آلاینده ها را انجام میدهد. زمان کوتاه تصفیه، مصرف انرژی پایین و عدم استفاده از فیلتر یا مواد شیمیایی مرسوم و همچنین فضای کوچک مورد نیاز جهت نصب سیستم باعث کاهش هزینه فرایند تصفیه ای می شود.

وی یادآور شد؛ این پروژه صنعتی توسط دکتر سیروس خرم، عضو هیات علمی پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز و تیم تحقیقاتی انجام گرفته و در تصفیه خانه های مختلف از آن جمله تصفیه پساب صنایع چرم، تصفیه خانه شهرک های صنعتی، پتروشیمی،  صنایع کشمش و…. بصورت پایلوت مورد ارزیابی قرار گرفته است.

به گفته وی تمامی بررسی های میدانی این سیستم توانسته است COD و BOD را حداقل تا ۷۰ درصد حذف نموده و کدورت و فلزات سنگین را با راندمان ۹۸ درصد حذف نموده است.

وی افزود: این سیستم هم اکنون در واحد تصفیه خانه بازیافت پتروشیمی تبریز در اشل صنعتی راه اندازی و در حال کار شبانه روزی می باشد. در این طرح صنعتی علاوه بر کاهش COD پساب، ترکیبات فرار آلی را نیز از پساب حذف نموده و باعث کاهش بیش از ۹۰ درصد  voc منتشره در هوا می شود. بکار گیری این سیستم در صنایع پتروشیمی و پالایشگاهها باعث کاهش آلاینده های مختلف محیطی شده و تحول بزرگی را به بار خواهد آورد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :