به گزارش تبریزمن، بعد از شروع موج تغییرات در سطح سازمان های دولتی، این روزها خبرهایی از برخی تغییرات در ورزش استان نیز به گوش می رسد که البته قطعیت هیچ کدام معلوم نیست.

طبق شنیده ها این روزها خبرهای زیادی در مورد احتمال تغییر مدیرعامل یکی از باشگاه های ورزشی استان که در سطح لیگ برتر فوتبال نیز تیم داری می کند به گوش می رسد و این موضوع تا حدی جدی شده که صحبت هایی در مورد نفرات جایگزین نیز به میان آمده است.

با توجه به اینکه مدیرعامل فعلی این باشگاه از اشخاص خوش نام و پاک فوتبال آذربایجان می باشد معلوم نیست که نامبرده شخصا تمایل به استعفا دارد یا فشار های بیرونی خواستار این تغییر می باشند.

البته طی بررسی های خبرنگار ما هنوز هیچ اتفاق جدی در این مورد رخ نداده است ولی در پشت صحنه صحبت هایی از انتخاب نفر جایگزین وجود دارد.

در صورت وصول اخبار جدید ، در اسرع وقت خبر تکمیلی به اطلاع همشهریان و ورزش دوستان خواهیم رساند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :