شرایط بخشش اضافه خدمت بازیکنان سرباز فوتبال ایران مشخص شد.

چند روز پیش از سوی سردار کمالی اعلام شد که آن دسته از بازیکنان فوتبال ایران که کارت معافیت آنها دچار مشکل بوده، ضمن سپری کردن مدت مشخص سربازی، باید اضافه خدمت مربوط به غیبت از خدمت را نیز سپری کنند.

در عین حال، سردار مهرعلی باران چشمه، امروز اعلام کرد: فوتبالیست‌هایی که کارت های پایان خدمتشان باطل شده‌است اگر تا ۲۲ بهمن سال ۹۳ به خدمت رفته باشند با بخشودگی اضافه خدمت مواجه هستند و نفراتی که بعد از این تاریخ وارد سربازی شده‌ باشند، اضافه خدمت خواهند داشت. البته آنها نیز اگر در دوران خدمت اقدام های شایسته انجام داده‌باشند با نظر فرمانده محل خدمت تا دو سوم اضافه خدمتشان بخشیده خواهد شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :