ملی پوش دوچرخه سواری ایران گفت: برنامه ریزی اصلی ما برای بخش‌ استقامت بود که متاسفانه زمین خوردم وگرنه می‌توانستم رکورد خوبی را ثبت کنم.

به گزارش تبریزمن، قادر میزبانی پس از پایان رقابتش در تایم تریل انفرادی گفت: بارش باران و وزش باد، شرایط را سخت کرده بود. تصور نمی کنم رکاب‌زنان برتر دنیا هم به زودی به خط پایان برسند. به دلیل شرایط جوی، سرعت پایین‌تر از حد معمول دنیا بود.

وی ادامه داد: برنامه ریزی اصلی ما برای استقامت بود که متاسفانه زمین خوردم. اگر این اتفاق رخ نمی داد، حدنصاب و رکورد خوبی را ثبت می کردم اما قسمت نبود.


میزبانی عنوان کرد: چون در تایم تریل انفرادی سهمیه داشتیم، در این رقابت شرکت کردیم. حضور در بین ۴٠ نفر برتر دنیا در این بخش کار مهمی است و می تواند تبلیغ خوبی برای دوچرخه سواری ایران باشد.


عضو تیم ملی دوچرخه سواری ایران اظهار داشت: در مسابقه امروز دنبال نتیجه نبودم چراکه فاصله ما با نفرات برتر دنیا زیاد است و همین که توانستم سه چهار نفر را در مسابقه بگیرم، شاهکار است. ما چون در این ماده سهمیه گرفته بودیم، در المپیک حاضر شدیم و همین که در بین ۴٠ نفر برتر دنیا هستیم، موفقیت و پیروزی محسوب می شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :