رییس کمیته انتخابات حزب کارگزاران در خراسان رضوی گفت: کسانی برای قرار گرفتن در لیست انتخاباتی اصلاح طلبان مدنظر و مورد بررسی قرار خواهند گرفت که این میثاق‌نامه کشوری اصلاحات را امضا کرده باشند.

به گزارش تبریزمن، امیر اقتناعی  اظهار کرد: حزب کارگزاران سازندگی ایران یکی از اصلی‌ترین و فعال‌ترین احزاب در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح ‌طلبان است که به ریاست دکتر عارف تشکیل می‌شود و نمایندگان حزب کارگزاران به صورت فعال در آن حضور دارند و آقای مرعشی، رئیس دفتر سیاسی و سخنگوی حزب، معاونت امور استان‌های این شورا را عهده‌دار هستند. البته باید گفت که راهبرد ما در خراسان رضوی منطبق بر راهبرد سراسری حزب کارگزاران کشور است که نمود عینی این راهبرد را در تهران می‌توانید مشاهده کنید.

وی بیان کرد‌: حزب کارگزاران خود را همواره یکی از اعضای شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب و کمیته انتخابات اصلاح طلبان دانسته و در این دوره نیز کماکان تصمیم بر ایفای نقش جدی در راستای وحدت اصلاح طلبان دارد. ما در استان خراسان رضوی از دو ماه پیش کمیته انتخابات حزب کارگزاران را شکل داده‌ایم و معاونت‌های آن به سرعت تشکیل شده‌اند که هر کدام جلسات متعددی تاکنون داشته‌اند و حتی بعضی از آنها جلسات روزانه‌ای دارند و مسایل مربوط به انتخابات را پیگیری می‌کنند و به سمت عملیاتی شدن سوق می‌دهند و حتی بخشی از آنها نیز عملیاتی شده است.

رییس کمیته انتخابات حزب کارگزاران در خراسان رضوی گفت: کمیته انتخاباتی حزب، تصمیم دارد تمامی فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را در راستای هم‌افزایی و تقویت کمیته انتخاباتی اصلاح طلبان قرار دهد و تمام قد از لیست واحد اصلاح طلبان در استان حمایت کند. این راهبرد اصلی کارگزاران در کشور و استان‌هاست و تا این لحظه نیز با همکاری‌ها و همراهی‌های صورت گرفته، این را در عمل ثابت کرده‌ایم .

وی در خصوص شایعاتی مبنی بر عدم ائتلاف کارگزاران با شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اضافه کرد: کسانی این شایعات را دامن می‌زنند که باور دارند حزب کارگزاران نقش چشم‌گیری در فضای سیاسی کشور دارد. لذا با طرح مباحثی اینچنین، به دنبال تضعیف اصلاح طلبان بوده و با جدا نشان دادن احزاب اصلاح طلب می‌خواهند در مسیر پیروزی این جریان خدشه وارد نمایند، تا جریان اصلاحات به هدف اصلی خود در این دوره که همانا تشکیل مجلس خردورزان است، نرسند.

اقتناعی افزود : بنده اعلام می‌کنم حزب کارگزاران کاندیدای حزبی ندارد، هرچند بسیاری از اعضای این حزب در انتخابات ثبت نام کرده‌اند، اما نظر بر این است که به تصمیم برآمده از کمیته انتخاباتی اصلاح طلبان و اجماع برآمده از آن گردن نهیم و در شهرستان‌ها نیز هر چه کمیته انتخاباتی اصلاح طلبان همان حوزه انتخابیه صلاح بداند کارگزاران نیز از آن تبعیت خواهد کرد. لذا به هیچ وجه به صورت مستقل عمل نکرده‌ و نخواهیم کرد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب بیان کرد: میثاق‌نامه‌ای در تهران به صورت کشوری تنظیم شده است و در استان خراسان رضوی نیز به امضاء تمامی کاندیداهای منادی اصلاح طلبی رسیده است و در نهایت کسانی برای قرار گرفتن در لیست انتخاباتی اصلاح طلبان مدنظر و مورد بررسی قرار خواهند گرفت که این میثاق‌نامه را امضا کرده باشند. لذا اشخاصی که این میثاق‌نامه را امضا کرده‌اند تنها دو راه در پیش رو دارند؛ یا اینکه در لیست اصلاح طلبان قرار می گیرند و یا به نفع و در حمایت از لیست اصلاح طلبان انصراف می‌دهند. حالت سومی وجود نداشته و در غیر این صورت باید از ذهن دور نداریم که این انتخابات هم به پایان می‌رسد و ما خواهیم ماند و کارنامه عملمان. بدیهی است که هرگونه عدول از بندهای میثاق‌نامه، در حکم مهر ردی است بر کارنامه اصلاح طلبی اشخاص یا گروه‌های عدول کننده.

رییس کمیته انتخابات حزب کارگزاران سازندگی ایران در خراسان رضوی در مورد ائتلاف اصلاح طلبان با حزب اعتدال و توسعه و سایر جریان‌های حامی دولت نیز گفت: هر تصمیمی که از سوی کمیته انتخاباتی اصلاح طلبان و هیأت رئیسه آن برای ائتلاف با هر حزب و جریانی از جمله حزب اعتدال و توسعه اتخاذ گردد، ما نیز از آن حمایت کرده و مورد استقبال ما خواهد بود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :