دکتر علیرضا رحیمی مدیرکل اداره سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز، در خصوص شروع فاز اجرایی طرح سنجش عدالت در سلامت کلان شهر تبریز گفت: طرح سنجش عدالت در سلامت تحت عنوان Urban Heart در شهر تبریز به منظور بررسی چگونگی توزیع امکانات و زیرساخت های بهداشتی و سلامتی در سطح شهر و با هدف دستیابی به نقش راه در برقراری عدالت در تمام نقاط شهر از لحاظ امکانات بهداشتی، درمانی، اقتصادی، سلامت اجتماعی، تغذیه، فعالیت بدنی و اقتصادی توسط اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز و با مشارکت مرکز کشوری مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز (NPMC) و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDHRC) اجرا می شود.

به گزارش تبریزمن،دکتر علیرضا رحیمی ادامه داد: عملیات میدانی این طرح بعد از ماهها مطالعه نظری و تشکیل دهها جلسه کارشناسی که منجر به تدوین پرسشنامه نهایی طرح گردید از پنج شنبه ششم آبان ماه آغاز می شود که در این چارچوب فاز اول یافته های نظری طرح در نقاط مارالان، گلباد و طالقانی به صورت پایلوت اجرایی می شود.

دکتر رحیمی بیان کرد: انتخاب این نقاط در فاز اول بعد از برگزاری جلسات مکرر و بررسی های تخصصی انجام گردید. منطقه پایلوت بر اساس ۵ عامل؛ تراکم جمعیت، تعداد خام جمعیت، بافت فرسوده، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و محله محوری به ۷ منطقه گلگشت؛ مارالان شمالی، مارالان جنوبی، منطقه عطار نیشابوری، طالقانی شمالی، طالقانی جنوبی و امامیه تقسیم که هر یک از این مناطق در سه سطح بالا – متوسط و پایین بررسی خواهند شد.

48
مدیرکل اداره سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز اظهار داشت: گفتنی است؛ این طرح از تاریخ ۱۹/۸/۹۴ به طور رسمی و با پیش بینی ردیف بودجه در سال ۹۵ با حضور اعضای محترم شورای شهر، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی، مدیر امور اجتماعی و جمعی از اساتید برجسته و فرهیخته شهر تبریز در اداره کل سلامت و امور اجتماعی کلید خورد و کمیته ای با عنوان کمیته طرح سنجش عدالت در سلامت متشکل از اعضای توانمند در حیطه های سلامت، حکمرانی، تغذیه، اقتصاد، محیط طبیعی، GIS و توسعه اجتماعی تشکیل شد.

مراسم آغاز عملیات میدانی پروژه ملی سنجش عدال در سلامت کلانشهر تبریز، پنج شنبه ۶ آبان ماه ۹۵ در سالن همایش های معاونت شهرسازی شهرداری تبریز برگزار خواهد شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :