به گزارش تبریزمن، امیر مختاری مترجم تونی که متولد تبریز بوده و از اول حضور تونی در تبریز درکنار وی می باشد این روزها نقش مهمی در این تیم دارد و رابط اصلی بازیکنان و کادر فنی است.

مترجمی که با وجود تلاش های فراوان هیچ وقت در بین رسانه ها و هواداران دیده نمیشود و شاید هیچ وقت به اندازهی زحمتی که میکشد کارش به چشم نمی آید ولی وی یقینا یکی از موثرترین افراد در تیم میتواند باشد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :