به گزارش تبریزمن، هفته پایانی چهاردهمین دوره لیگ برتر شطرنج باشگاههای آقایان کشور جام اندیشمندان ۱۹ تا ۲۲ بهمن ماه به میزبانی تیم دنیای فلز رشت در حال برگزاری می باشد که تیم شهرداری تبریز موفق شد در سومین و چهارمین دیدار خود به ترتیب در مقابل پاییز اهواز و پارک فناوری پردیس با نتیجه چهار بر صفر به پیروزی برسند.

تیم شهرداری تبریز موفق شد در دومین بازی خود تیم تربیت قم را با نتیجه ۴ بر صفر شکست دهد.

گفتنی است که اولین دیدار این تیم نیز مقابل دریابرج شیراز برگزار شد و شطرنج‌بازان شهرداری تبریز با نتیجه ۳٫۵ بر نیم حریف خود را شکست دادند.

شطرنج بازان شهرداری تبریز، فردا صبح با تیم راه و شهرسازی لرستان بازی خواهند داشت.

photo_2016-02-08_01-29-27

 

 

دور پنجم ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ ساعت ۹ صبح

بانک سرمایه- پارک فناوری پردیس

باشگاه پاییز اهواز- راه و شهرسازی لرستان

تربیت قم- دامون ساخت شمال مازندران

شهرداری تبریز- دریا برج شیراز

سایپا- استراحت

فرآورده های نسوز آذرخش خراسان رضوی- دنیای فلز رشت

دور ششم ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ ساعت ۱۶

فرآورده های نسوز آذرخش خراسان رضوی-بانک سرمایه

دنیای فلز رشت- استراحت

دریا برج شیراز-سایپا

شهرداری تبریز-تربیت قم

دامون ساخت شمال مازندران- باشگاه پاییز اهواز

راه و شهرسازی لرستان- پارک فناوری پردیس

 

دور هفتم ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ ساعت ۹ صبح

بانک سرمایه- راه و شهرسازی لرستان

پارک فناوری پردیس- دامون ساخت شمال مازندران

پاییز اهواز-شهرداری تبریز

تربیت قم- سایپا

دنیای فلز رشت-دریا برج شیراز

فرآورده های نسوز آذرخش خراسان رضوی- استراحت

دور هشتم ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ ساعت ۱۶

بانک سرمایه- استراحت

دریا برج شیراز- فرآورده های نسوز آذرخش خراسان رضوی

دنیای فلز رشت- تربیت قم

سایپا- باشگاه پاییز اهواز

شهرداری تبریز- پارک فناوری پردیس

دامون ساخت شمال مازندران- راه و شهرسازی لرستان

دور نهم ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ ساعت ۹ صبح

دامون ساخت شمال مازندران- بانک سرمایه

راه و شهرسازی لرستان- شهرداری تبریز

پارک فناوری پردیس- سایپا

باشگاه پاییز اهواز- دنیای فلز رشت

تربیت قم- فرآورده های نسوز آذرخش خراسان رضوی

دریا برج شیراز- استراحت

دور دهم ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ ساعت ۱۶

بانک سرمایه- دریا برج شیراز

فرآورده های نسوز آذرخش خراسان رضوی-باشگاه پاییز اهواز

دنیای فلز رشت- پارک فناوری پردیس

سایپا- راه و شهرسازی لرستان

شهرداری تبریز- دامون ساخت شمال مازندران

تربیت قم- استراحت

دور یازدهم ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ ساعت ۹ صبح

بانک سرمایه- شهرداری تبریز

دامون ساخت شمال مازندران- سایپا

راه و شهرسازی لرستان- دنیای فلز رشت

پارک فناوری پردیس- فرآورده های نسوز آذرخش خراسان رضوی

دریا برج شیراز- تربیت قم

باشگاه پاییز اهواز- استراحت


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :