تمرین امروز تراکتورسازان حواشی در پی داشت، در تمرین امروز تراکتورسازان هواداران به محل تمرین آمده و با کاغذهایی منقش به We love you toni از سرمربی پرتغالی خود حمایت کردند.

به گزارش تبریزمن، حواشی تمرین امروز تراکتورسازان به همین جا ختم نشده و هواداران یکصدا با شعار عباسی حیاکن تراکتور رو رها کن انتقاد کرده و خواهان رفتن این مدیرعامل از تیم شدند.

photo_2015-10-28_15-29-35از دیگر حواشی تمرین امروز میتوان به تمرین نکردن سعید آقایی اشاره کرد که با وساطتت کاپیتان تیم محمد ایرانپوریان او نیز پابه پای دیگر بازیکنان به تمرین پرداخت، شنیده می شود مشکلات مالی باعث تمرین نکردن سعید آقایی بوده است.

سینا عشوری که از ناحیه زانو دچار مصدومیت شده و نمی تواند تراکتورسازی را در هفته یازدهم و در دیدار با صبای قم همراهی کند با لباس شخصی در تمرین امروز حاضر شد.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :