با اینکه به لحظات و دقایق پایانی زمان اخذ رای نزدیک می شویم ولی همچنان شور و شوق خاصی در پای صندوق های رای وجود دارد و برخی از مردم در ساعات انتهایی شب همچنان در حوزه های رای گیری هستند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :