بیست و نهمین شماره از روزنامه مجازی تبریزمن منتشر شد.

تبریزمن، سرویس عکس: بیست و نهمین شماره روزنامه مجازی تبریزمن، تحت عنوان “ویژه نامه گردشگری آذربایجان” منتشر گردید:

photo_2016-04-02_22-23-22

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :