شماره ۳۱ روزنامه مجازی تبریزمن منتشر شد.

تبریزمن، سرویس عکس: سی امین شماره روزنامه مجازی تبریزمن به مرور برخی از پربازدیدترین مصاحبه نوروزی این پایگاه خبری اختصاص داشت.

photo_2016-04-05_17-03-18


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :