برای اولین بار از یک خانواده دوبال ۴۸ گونه برای ایران و ۳۰ گونه برای دنیا شناسایی شد.

به گزارش تبریزمن، فرزانه کازرانی، پژوهشگر در این ارتباط با بیان اینکه این نتایج در قالب رساله دکتری تحت عنوان« تاکسونومی و تنوع گونه ای نمونه های صحرایی و کلکسیونی دوبالان خانواده Dolichopodidae در بخشی از استان های شمال و شمال غربی کشور»، به دست آمده است، تصریح کرد:در این مطالعه در مجموع ۱۱۰ گونه متعلق به ۲۴ جنس و ۸ زیرخانواده، از خانواده Dolichopodidae جمع آوری و شناسایی شدند، که در بین آنها ۴۸ گونه برای ایران و ۳۰ گونه برای فون دنیا جدید است.

وی اضافه کرد: اهمیت این حشرات به عنوان دشمنان طبیعی و عوامل کنترل بیولژیک آفات به خصوص در جنگل ها بر علیه حشرات چوبخوار بوده و شناسایی آنها می تواند به کاربردی کردن این عوامل بالقوه کمک شایانی نماید.

کازرانی با بیان اینکه جنگل های شمال ایران در حاشیه جنوبی دریای خزر و همچنین جنگل های ارسباران واقع در شمال غربی کشور، به علت برخورداری از وضعیت اقلیمی خاص و گونه های نادر گیاهی و جانوری از ارزش و اهمیت بالایی برخوردارند، افزود: حفاظت از جنگل ها امر بسیار مهمی است، که باید به آن توجه بیشتری کرد، با بررسی فون گیاهان و جانوران در این اکوسیستم ها می توان گام های موثری در جهت حفظ و حمایت از این جنگل ها برداشت. در این راستا مگس های Dolichopodidae می توانند، نقش موثر و به سزایی به عنوان عامل کنترل بیولژیک آفات در جنگل ها ایفا نمایند.

یادآور می شود: از این تحقیق تاکنون تعداد ۴ مقاله در مجلات JCR و ۶ مقاله در مجلات ISI معتبر به چاپ رسیده است.

همین گزارش حاکی است: این رساله دکتری با راهنمایی دکتر صمد خاقانینیا، دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه تبریز و مشاوره دکتر علیاصغر طالبی کهدویی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و دکتر مارک پالت از موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بلژیک به سرانجام رسیده است و داوران این رساله را نیز دکتر کریم حداد ایرانی نژاد و دکتر رضا فرشباف پورآباد، از اساتید گروه گیاهپزشکی دانشگاه تبریز و دکتر شهاب منتظری، دانشیار موسسه گیاه پزشکی کشور بر عهده داشتند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :