به گزارش تبریزمن، همان‌طور که چین به سرعت در حال تبدیل شدن به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان است در حال تبدیل شدن به بزرگ‌ترین آلوده کننده جهان نیز هست. یکی از این آلودگی‌ها جلبک‌های سبز هستند که بر روی دریا در حال رشدند و مردم سعی می‌کنند در آنها شنا کنند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :