خبرخوان

شهرام دبیری جایگزین افتخاری در کمیته فوتسال ؟

بررسی ترکیب اعضای هیات رئیسه نشان می دهد که دکتر شهرام دبیری نسبت به سایر اعضاء از سابقه بیشتری در حوزه فوتسال برخوردار است و البته سابقه سرمربیگری تیم دبیری هم در کارنامه وی وجود دارد.

به گزارش تبریزمن، دبیر کل فدراسیون فوتبال از جایگزینی یکی از اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال که آشنا به فوتسال است ، برای اداره کمیته فوتسال خبر داد.

جدای از اینکه افتخاری در مصاحبه های متعدد خود از بی جانشین بودن و محکم بودن جایگاهش در کمیته فوتسال می گفت ولی طرح این موضوع توسط یکی از مقامات ارشد فدراسیون نمی تواند بی اساس تلقی شود.

به نقل از پایگاه خبری فوتسال، بررسی ترکیب اعضای هیات رئیسه نشان می دهد که دکتر شهرام دبیری نسبت به سایر اعضاء از سابقه بیشتری در حوزه فوتسال برخوردار است و البته سابقه سرمربیگری تیم دبیری هم در کارنامه وی وجود دارد.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :