استاندار اذربایجان شرقی، در جلسه شورای اداری استان، شهرداری تبریز را یاور استانداری در اجرای طرح های توسعه مربوط به استان دانست.

به گزارش تبریزمن،در این جلسه که با حضور وزیر کشوربرگزار شد، اسماعیل جبارزاده، با تاکید بر لزوم همکاری بین شهرداری ها و مجموعه مدیریتی استان، گفت: درطول سال گذشته و ماه های اخیر تعامل بسیار خوبی بین شهرداری و استانداری برقرار شده است و این در حالی است که در سال های گذشته،  چنین ارتباط و تعاملی بین این دو نهاد مهم مدیریتی دیده نمی شد.

وی افزود: هدف اصلی مجموعه مدیریتی استان نیز، برقراری هم افزایی بین شهرداری و استانداری است وتلاش ما بر این است با ایجاد یک رابطه دوسویه، میزان همکاریهای بین این دو نهاد را، بیش از پیش افزایش دهیم.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: در این میان، شهرداری تبریز، توانسته با اجرای تعدادی از پروژه های استانی، بخشی از فعالیت های مربوط به توسعه استان را بر عهده بگیرد که این امر، هماهنگی بی نظیر بین مجموعه های مدیریت شهری و مدیریت استانی را می رساند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :