به گزارش تبریزمن، نخستین روز از دومین مرحله لیگ دوومیدانی باشگاههای کشور لحظاتی پیش در ورزشگاه حافظیه شیراز به پایان رسید و سجاد هاشمی قهرمان دوی ۴۰۰ متر و شهرداری تبریز قهرمان دوی ۴ در ۱۰۰ متر امدادی شد.

در این مسابقات بیش از ۱۵۰ شرکت کننده از تیم های افضل توس، بتن شیب سنقر کرمانشاه، پارس مهر فارس، سبک سازان شرق، شهرداری تبریز، شهرداری سنندج، صنعت مس کرمان، طنین موجهای آبی، کاسپین قزوین، نفت فلات قاره ایران، نیروی هوایی و هتل ورزش خوزستان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در این مرحله ماده دهگانه برگزار نشد و ورزشکاران عصر امروز در مواد پرتاب نیزه، ۴۰۰ متر با مانع، پرش سه گام، ۲۰۰ متر، ۸۰۰ متر، پرش ارتفاع، پرتاب وزنه، سه هزار متر، ۴ در ۴۰۰ متر امدادی و ۱۰ هزار متر به میدان خواهند رفت.

در روز نخست سجاد هاشمی موفق شد در ماده دوی ۴۰۰ متربا زمان ۴۶:۴۷ ثانیه قهرمان شد و احسان طهماسبی- سبک سازان شرق- ۴۶:۸۲ ثانیه دوم شد و مهدی زمانی – نفت فلات قاره ایران- ۴۷:۰۶ ثانیه سوم شد.

در ماده ۴ در ۱۰۰ متر شهرداری تبریز با ترکیب هادی پورمناف، سجاد هاشمی، رضا جعفرزاده، سامان دودانلو، شهریار سیه جانیبا زمان ۴۱:۷۴ ثانیه قهرمان شد و پارس مهر فارس و نفت فلات قاره ایران دوم و سوم شدند.

در پرش با نیزه اسحاق غفاری از تیم شهرداری تبریز با پرشی با ارتفاع ۴٫۶۰ متر در مکان دوم قرار گرفته و نقره گرفت. سجاد پیر آیقرچمن دیگر دونده تیم شهرداری تبریز نیز موفق شد در پرتاب دیسک با پرتاب ۵۵٫۵۷ متر به مدال برنز برسد.

نتایج روز نخست به شرح زیر است:

۱۱۰ متر با مانع:

۱- میلاد سیار- هرداری سنندج- ۱۴:۳۱ ثانیه

۲- احمد خنفری- نفت فلات قاره ایران- ۱۴:۷۷ ثانیه

۳- امین برزی- طنین موجهای آبی- ۱۴:۸۰ ثانیه

۱۰۰ متر:

۱- حسن تفتیان- طنین موجهای آبی- ۱۰:۲۳ ثانیه

۲- رضا قاسمی- نفت فلات قاره ایران- ۱۰:۳۱ ثانیه

۳- سپهر اسد – پارس مهر فارس- ۱۰:۵۸ ثانیه

۱۵۰۰ متر:

۱- مسلم نیادوست- نفت فلات قاره ایران- ۳:۵۶:۲۶ دقیقه

۲- حسین کیهانی- نفت فلات قاره ایران- ۳:۵۶:۴۴ ثانیه

۳- همایون همتی- بتن شیب سنقر کرمانشاه- ۳:۵۶:۸۸ ثانیه

پرش طول:

۱- محمد ارزنده- نفت فلات قاره ایران- ۷٫۸۶ متر

۲- سبحان طاهرخانی- طنین موجهای آبی- ۷٫۷۶ متر

۳- محمد قائدزاده- سبک سازان شرق- ۷٫۴۲ متر

۴۰۰ متر:

۱- سجاد هاشمی- شهرداری تبریز- ۴۶:۴۷ ثانیه

۲- احسان طهماسبی- سبک سازان شرق- ۴۶:۸۲ ثانیه

۳- مهدی زمانی – نفت فلات قاره ایران- ۴۷:۰۶ ثانیه

پرتاب دیسک:

۱- محمود صمیمی- نفت فلات قاره ایران- ۶۲٫۱۸ متر

۲- محمد صمیمی- نفت فلات قاره ایران- ۶۰٫۴۲ متر

۳- سجادپیرآیقرچمن- شهرداری تبریز- ۵۵٫۵۷ متر

۵۰۰۰ متر:

۱- محمدرضا ابوترابی- نفت فلات قاره ایران- ۱۴:۴۵:۱۶ دقیقه

۲- محمدجواد صیادی – پارس مهر فارس- ۱۴:۵۶:۵۰ دقیقه

۳- احمد فرود- نفت فلات قاره ایران- ۱۵:۰۷:۵۶ دقیقه

پرش با نیزه:

۱- محمد بنی آدم- نفت فلات قاره ایران- ۴٫۸۵ متر

۲- اسحاق غفاری- شهرداری تبریز- ۴٫۶۰ متر

۴ در ۱۰۰ متر امدادی:

۱- شهرداری تبریز (هادی پورمناف، سجاد هاشمی، رضا جعفرزاده، سامان دودانلو، شهریار سیه جانی) – ۴۱:۷۴ ثانیه

۲- پارس مهر فارس (سپهر اسد، هادی خوبیاری، رحمان نیکزاد، مهدی ظفرآبادی، سیدایمان میرپور) – ۴۱:۷۵ ثانیه

۳- نفت فلات قاره ایران (رضا قاسمی، مهدی زمانی، محمد ارزنده، آرمین سبحانی، مهدی قرایی، علیرضا عباسی کرکی) – ۴۲:۶۱ ثانیه


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :