سومین و آخرین مرحله از نوزدهمین دوره لیگ دوومیدانی باشگاههای کشور لحظاتی پیش به پایان رسید.

به گزارش تبریزمن،دومین روز از سومین مرحله نوزدهمین دوره لیگ دوومیدانی باشگاههای کشور که امروز پنج شنبه (۲۶ شهریور ماه) در مجموعه آفتاب انقلاب تهران آغاز شده بود، لحظاتی پیش با صدر نشینی تیم نفت فلات قاره ایران به پایان رسید.

اسامی سه ورزشکار برتر هر ماده به شرح زیر است:

نیمه ماراتن:

۱-    سید مهدی شریفی از تیم نفت فلات قاره ایران- ۱:۱۳:۱۴ ساعت

۲-    رضا عزیزیان از تیم نفت فلات قاره ایران- ۱:۱۴:۰۷ ساعت

۳-    ارسلان محمودیان از تیم پارس مهر فارس – ۱:۱۴:۲۵ ساعت

۴۰۰ متر با مانع:

۱-    احمد خنفری از تیم نفت فلات قاره ایران- ۵۲:۶۲ ثانیه

۲-    احمدرضا مردانی از تیم پارس مهر فارس- ۵۲:۷۹ ثانیه

۳-    رضا ملک پور از تیم نفت فلات قاره ایران – ۵۲:۹۷ ثانیه

پرش سه گام:

۱-    میلاد دریساوی از تیم طنین موج های آبی – ۱۵٫۷۴ متر

۲-    وحید صدیق از تیم نفت فلات قاره ایران – ۱۵٫۶۳ متر

۳-    هادی مداحی از تیم سبک سازان شرق – ۱۴٫۸۷ متر

پرش با نیزه:

۱-    محمدمحسن ربانی از تیم طنین موج های آبی- ۵٫۰۰ متر

۲-    محمد بنی آدم از تیم نفت فلات قاره ایران – ۴٫۶۰ متر

۳-    محمد بیاتی از تیم طنین موج های آبی – ۴٫۴۰ متر

پرتاب نیزه:

۱-    ایوب آرخی از تیم نفت فلات قاره ایران – ۷۴٫۷۹ متر

۲-    یونس یوسف وند از تیم طنین موج های آبی- ۷۰٫۸۷ متر

۳-    صادق خادمی از تیم پارس مهر فارس- ۷۰٫۸۳ متر

۲۰۰ متر:

۱-    رضا قاسمی از تیم نفت فلات قاره ایران – ۲۱:۰۷ ثانیه

۲-    سجاد هاشمی اهنگری از تیم شهرداری تبریز- ۲۱:۱۸ متر

۳-    مهدی زمانی از تیم  نفت فلات قاره ایران- ۲۱:۲۸ متر

دهگانه:

۱-    عبدالجلیل توماج از تیم نفت فلات قاره ایران- ۶۱۳۹ امتیاز

۲-    رضا مرادی از تیم پاری مهر فارس- ۵۸۵۷ امتیاز

۳-    زضا ودانگه از تیم طنین موج های آبی – ۵۸۶۰ امتیاز

سه هزار متر با مانع:

۱-    حسین کیهانی از تیم نفت فلات قاره ایران- ۸:۵۸:۰۵ دقیقه

۲-    احمد فرود از تیم نفت فلات قاره ایران – ۹:۰۹:۱۵ دقیقه

۳-    بهروز مصطفوی از تیم سبک سازان شرق – ۹:۱۹:۵۵ دقیقه

۸۰۰ متر:

۱-    امیر مرادی از تیم سبک سازان شرق – ۱:۵۲:۶۰ دقیقه

۲-    مسلم نیادوست از تیم نفت فلات قاره ایران- ۱:۵۲:۹۷ دقیقه

۳-    مصطفی ابراهیم از تیم سبک سازان شرق- ۱:۵۳:۱۵ دقیقه

پرتاب دیسک:

۱-    محمود صمیمی از تیم نفت فلات قاره ایران- ۶۰٫۶۰ متر

۲-    محمد صمیمی از تیم نفت فلات قاره ایران – ۵۹٫۷۲ متر

۳-    سجاد پیرآیقرچمن از تیم شهرداری تبریز- ۵۴٫۸۰

۱۰۰۰۰ متر:

۱-    محمدرضا ابوترابی از تیم نفت فلات قاره ایران – ۳۱:۴۷:۹۷ دقیقه

۲-    جواد صیادی از تیم پارس مهر فارس – ۳۲:۰۳:۵۲ دقیقه

۳-    حسن عابدی از تیم پاری مهر فارس- ۳۲:۰۴:۸۸ دقیقه

۴در ۴۰۰ امدادی:

۱-    نفت فلات قاره ایران- ۳:۱۵:۴۱ دقیقه

۲-    افضل توس- ۳:۱۶:۹۱ دقیقه

۳-    شهرداری تبریز- ۳:۱۷:۹۵ دقیقه

۲۰ کیلومتر پیاده روی:

۱-    ابراهیم رحیمیان –آزاد- ۱:۲۸:۴۰ ساعت

۲-    حمیدرضا زورآوند از تیم نفت فلات قاره – ۱:۳۴:۴۲

۳-    امیر طاهرخانی از تیم شهرداری تبریز- ۱:۳۷:۲۵

۱۱۰ متر با مانع:

۱-    احمد خنفری از تیم نفت فلات قاره ایران- ۱۴:۸۲ ثانیه

۲-    احمدرضا مردانی از تیم پارس مهر فارس- ۱۴:۸۷ ثانیه

۳-    آرمین سبجانی از تیم نفت فلات قاره ایران – ۱۴:۹۹ ثانیه

۱۰۰ متر:

۱-    حسن تفتیان از تیم طنین موج های آبی- ۱۰٫۲۳ ثانیه

۲-    رضا قاسمی از تیم نفت فلات قاره ایران – ۱۰:۳۰ ثانیه

۳-    سپهر اسد از تیم پارس مهر فارس – ۱۰:۵۵ ثانیه

پرتاب چکش:

۱-    پژمان قلعه نویی از تیم نفت فلات قاره ایران – ۶۹٫۳۶ متر

۲-    رضا مقدم از تیم سبک سازان شرق – ۶۹٫۰۳ متر

۳-    مهدی محمدی از تیم سبک سازان شرق- ۶۱٫۶۱ متر

۱۵۰۰ متر:

۱-    مسلم نیادوست از تیم نفت فلات قاره – ۳:۵۲:۹۸ دقیقه

۲-    حسن کیهانی از تیم نفت فلات قاره – ۳:۵۳:۲۴ دقیقه

۳-    امیرمرادی از تیم سبک سازان شرق – ۳:۵۴:۳۳ دقیقه

۴۰۰ متر:

۱-    سجاد هاشمی آهنگری از تیم شهرداری تبریز- ۴۶:۳۵ ثانیه

۲-    مهدی زمانی از تیم نفت فلات قاره – ۴۶:۵۴ ثانیه

۳-    احسان طهماسبی از تیم سبک سازان شرق – ۴۷:۶۶ ثانیه

پرش طول:

۱-    محمد ارزنده از تیم نفت فلات قاره ایران – ۷٫۶۸ متر

۲-    صادق مردانی از تیم نعت مس – ۷٫۲۶ متر

۳-    محمد قائدزاده ازتیم سبک سازان شرق – ۷٫۱۴ متر

پرتاب وزنه:

۱-    عبداله جمشیدی از تیم پارس مهر فارس – ۱۸٫۸۵ متر

۲-    علی ثمری از تیم نفت فلات قاره  ایران – ۱۸٫۰۰ متر

۳-    مرتضی ناظمی از تیم شهرداری تبریز- ۱۷٫۹۸ متر

پنج هزار متر:

۱-    محمدرضا ابوترابی از تیم نفت فلات قاره ایران – ۱۴:۴۳:۴۶ دقیقه

۲-    جواد صیادی از تیم پارس مهر فارس- ۱۴:۴۹:۶۱ دقیقه

۳-    احمد فرود از تیم نفت فلات قارهایران – ۱۴:۵۶:۸۱ دقیقه

پرش ارتفاع:

۱-    کیوان قنبرزاده از تیم نفت فلات قاره ایران- ۲٫۲۰ متر

۲-    محمدرضا وظیفه دوست از تیم نفت فلات قاره ایران- ۲٫۱۰ متر

۳-    رضا سلیمی از تیم شهرداری تبریز – ۲٫۰۵ متر

۴ در ۱۰۰ امدادی:

۱-    شهرداری تبریز- ۴۱:۹۹ ثانیه

۲-    پارس مهر فارس- ۴۲:۱۴ ثانیه

۳-    نفت فلات قاره ایران- ۴۲:۷۳ ثانیه


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :