به گزارش تبریزمن، از پیشرو بودن در بخش سرمایه گذاری وجذب مشارکت های عمران وتوسعه شهری در سال جاری به گفته عضوشورای شهرتبریز خبرداد.

بخش سرمایه گذاری ومشارکت منطقه درسال ۹۳ با کلنگ زنی بزرگترین پروژه ۱۰۰۰ واحدی مسکن طالقانی ، کلنگ زنی پارکینگ خدماتی ورفاهی ۱۷ شهریور وهمچنین درسه ماهه اول سال ۹۴ با افتتاح  ۳پروژه منجمله ،فاز ۳ لونا پارک کوثر،پل عابرگذرسلیمان خاطر،فاز ۲سالن سرپوشیده پارک منظریه،ونیزاولین تالار تولد کودک با امکانات وسبک مدرن دنیا درحال ارائه به سرمایه گذاری می باشد.

همچنین حداقل ۱۲مورد پروژه بزرگ منطقه درحال فراخوان وجذب سرمایه گذار ومشارکت با هدف توانمندسازی بخش عمران منطقه ای و ایجاد فرصت های شغلی جدید، گسترش منابع درآمدی درمنطقه به صورت گسترده صورت می گیرد و درهمین راستا عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریزباتوجه به این پیشرفت ها درراه توسعه وعمران این منطقه رادرسال جاری پیشرو در بخش سرمایه گذاری وجذب مشارکت های عمرانی نامیدند.

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۳تبریز


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :