به گزارش تبریزمن، داود بهرا شهردار منطقۀ یک تبریز با  اعلام مطلب فوق گفت: شهرداری منطقۀ یک تبریزبه لحاظ دارا بودن سطح گسترده ای از بافت فرسوده ومناطق حاشیه نشین ولزوم رسیدگی جدی به این مساله مهم وکلیدی برنامه های تخصصی وکارشناسی مدونی در دست اجرا داشته و در همین راستا عملیات مسیرگشائی وساماندهی حاشیه نشینی ودگرگونی بافت فرسوده را با  جدیت پیگیری کرده  وسهم عمده ای در مسیرگشائی های کلانشهر تبریز دارد.

شهردار منطقۀ یک تبریز در ادامه گفت: پیشرفت قابل ملاحظه ای در اجرای طرحهای تملک ومسیرگشائی های اساسی سطح این منطقه حاصل شده ودر برخی پروژه های اساسی مسیرگشائی از جمله طرح نجات تبریز امتداد (۴۵ متری انقلاب) به طول ۵/۱ کیلومتر در فاز اول، ۲۴ متری سیلاب قوشخانه – ۱۸ متری شهید نجفیان پور -۱۶ متری ملازینال -۲۴ متری  مناف زاده  وبرخی پروژه های مسیرگشائی در حال  اجرا وپیگیری می باشد که تاکنون پیشرفت ۸۰ درصدی داشته اند.


بهرا افزود:پروژۀ طرح نجات تبریز، امتداد ۴۵ متری انقلاب که یکی از پروژه های کلیدی وحساس مسیرگشائی سطح کلانشهر تبریز می باشد. به لحاظ اهمیت موضوع وساماندهی حاشیه در حال  پیشرفت وتملک حداکثری بوده و امید آن می رود با توجه به پیگیری های مستمر شهردار محترم کلانشهر تبریز واعضای محترم شورا این پروژه حساس به سرمنزل مقصود رسیده وطرح نجات تبریزدر فاز اول تا شش ماهۀ اول امسال به بهره برداری برسد.


شهردار منطقۀ یک تبریز با اشاره به ادامۀ طرحهای مسیرگشائی در سطح حوزه منطقۀ یک گفت: عملیات تملک ومسیرگشائی ۲۴ متری سیلاب قوشخانه با پیشرفت ۹۰ درصدی وتملک ۲۱۰ واحدی به طول ۱ کیلومتر وعرض ۲۴ متر در حال اتمام بوده ومراحل اجرائی آن به پایان رسیده است و در آینده ای  نزدیک شاهد بهره برداری از این پروژه باشیم.

بهرا  در  خصوص پروژه مسیرگشائی ۱۶ متری ملازینال نیز گفت: مسیرگشائی وتعریض ۱۶ متری ملازینال به اهمیت موضوع ساماندهی وایجاد راههای دسترسی در مواقع  بحران جزء اساسی ترین طرحهای شهرداری منطقه بوده که در حال حاضر با تملک ۵۰ واحد مسکونی در حال پیگیری بوده وبه طول ۱ کیلومتر مسیرگشائی خواهد گردید.


وی گفت: اجرای تعریض ورودی اول ملازینال که یکی از خواسته های مهم اهالی محترم منطقه بوده ، جزء برنامه های اصلی شهرداری بوده وبه همین خاطر طرح ساماندهی و اصلاح مهندسی بازارچۀ سیلاب و ورودی ملا زینال ومسیرگشائی ملازینال را با جدیت پیگیری می کنیم که طی سال جاری به پایان برسانیم.

شهردار منطقۀ یک تبریز در پایان گفت:عزم خود را برای خدمتی صادقانه جزم کرده وامیدواریم با حمایت های شوای محترم شهر وشهردار محترم کلانشهر تبریز کلیۀ پروژه های اساسی سطح حوزه را به لحاظ حساسیت منطقه ای و نیاز منطقه به پایان رسانیم وشاهد توسعه و رونق وآبادی منطقه وشکوفائی هر چه بیشتر با شیم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :