به گزارش تبریزمن، مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز تبریز با بیان اینکه کرم سفید ریشه (اریک قیزاردان) اصلی ترین آفت گیاهی در منطقه شمالغرب است، گفت: برای مقابله با این آفت به برنامه ای طولانی و مدون نیاز داریم.

به گزارش  شهریار به نقل از سازمان پارکها و فضای سبز تبریز، مهندس محمدحسین حسن زاده با بیان این مطلب اظهار داشت: چند آفت سنگین وجود دارد که تنها مختص آذربایجان شرقی نیست و به تمام منطقه شمالغرب مربوط می شود .

وی با تاکید بر اینکه برای مقابله با این آفت گیاهی باید طی برنامه طولانی مدت در مورد آن اقداماتی صورت گیرد، تصریح کرد: این پروژه ای عظیم و طولانی مدت است که باید با رعایت تمام موارد علمی و تجربی و روش های تلفیقی (شیمایی، مکانیکی، دستی) رعایت تمامی اصول و ضوابط باغبانی را مدنظر قرار گیرد.

حسن زاده ادامه داد: اصلی ترین آفت فضای سبز منطقه کرم سفید ریشه است که امسال اقداماتی در راستای مقابله با آن انجام یافته است.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز تبریز با اشاره به اینکه این مقابله باید طی سال های متمادی و با مشارکت بخش های مختلف مثل سازمان جهاد کشاورزی، کشاورزان و… همراه باشد، گفت: چرا که ممکن است ما در سازمان پارکها و فضای سبز با این آفت مبارزه کنیم ولی در بخش های دیگر سهل انگاری شود.

وی با تاکید بر اینکه با برنامه ریزی مدون می توانیم بر این آفت غالب شمالغرب تسلط پیدا کنیم، گفت:  اگر در برخی نقاط نیز آفت دیده شود در قالب سم پاشی های لکه ای قابل جبران است.

حسن زاده همچنین به سیاست های تشویقی در نظر گرفته شده در راستای مقابله با کرم سفید ریشه(اریک قیزاردان) توسط سازمان پارکها و فضای سبز تبریز هم اشاره کرده و افزود: بر این اساس شهروندانی که بتوانند  حداقل ۱۰ حشره کرم سفید ریشه جمع آوری کرده و تحویل دهند، انتخاب و تقدیر می شوند.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز تبریز ادامه داد: این بهترین راه مبارزه با آفت کرم سفید ریشه است چرا که این آفت تخم گذاری کرده و اگر جلوی این تخم گذاری را بگیریم برای سال آینده می توانیم کاملا آفت را کنترل کنیم.

وی تاکید کرد: شهروندانی که حداقل ۱۰ نمونه از این کرم سفید ریشه را به روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز تبریز تحویل دهند، طی جشنواره شهروندان سبز که تابستان سال جاری برگزار خواهد شد، تقدیر می شوند .


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :