همراهی شهروندان در به انجام رسیدن پروژه های بزرگ شهری بی شک توفیقی است که در بهترین شرایط ممکن، نصیب شهرداری تبریز شده و منجر به اتفاقات و تحولات مثبت در شهر می شود که از این قسم، می توان به مطالبه، مشارکت، ارایه پیشنهادات و صبر و تحمل شهروندان اشاره نمود.

به گزارش تبریزمن، عملیات عرشه گذاری پروژه تقاطع غیر هم سطح جانبازان، تنها در یک نیم روز، به انجام رسید و از نظر اجرایی، این اقدام در کمترین زمان ممکن صورت گرفت که نشانگر سرعت عمل مسوولین و دست اندرکاران اجرای این طرح و بالاتر از آن، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های صحیح مدیریت شهری تبریز و در راس آن، شهردار تبریز است؛  با این حال، شاید بتوان اصلی ترین عامل را، در همکاری شهروندان جست وجو کرد .
در ساعاتی که عملیات عرشه گذاری در حال اجرا بود، برخی محدودیت های ترافیکی درمسیرهای منتهی به این تقاطع، موجب بروز اختلالات گسترده ای درتردد روزانه شهروندان شد؛ با این حال، برخورد مناسب شهروندان با این موضوع که حکایت از فرهنگ بالای آنان داشت، مانع تاثیر بازدارنده در زمان و نحوه اجرای عملیات عرشه گذاری شد.
هر چند مشکل ترافیک آزار دهنده در محدوده این طرح، مدت زمان کوتاهی طول کشید، اما شهروندان با فرهنگ و فهیم تبریزی که در جای جای شهر و با نگاهی تیزبینانه تمامی اقدامات مسوولین شهری و بالاخص شهرداری را مورد بررسی قرار می دهند، با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و صبر و حوصله ای قابل تقدیر، از ایجاد مسائل حاد ترافیکی در مسیر، پیشگیری نمودند  و نشان دادند که به خوبی می توانند اقدامات شهرداری را ارزیابی کنند و نتایج آن درعمران و آبادی شهر را، در منظر نظر داشته باشند .
شاید همین چندسال قبل بود که بایستی برای احداث یک پل روگذر یا زیرگذر، یکی دوسالی در مسیرهای فرعی سرگردان می شدیم و حتی آلودگی های مختلف ناشی از نخاله ها و عملیات عمرانی مختلف را تحمل می کردیم به امید آن که، گشایشی در ترافیک منطقه حاصل گردد و اکنون، شهروندان تبریز، با اتکا به تجربه های گذشته خود، به خوبی درک می کنند که شهرداری تبریز تا چه اندازه در جهت تامین رفاه و آسایش و جلب رضایت آنان تلاش می کند .
در این که هر طرحی، منتقدانی نیز دارد، شکی نیست؛ شاید این انتقادها نیز نه از سر دشمنی، بلکه از روی دلسوزی برای شهر و شهروندان است؛ اما وقتی اقدامی با هدف توسعه و پیشرفت شهر صورت می گیرد، منافع شخصی در مقابل آن، نباید به چشم بیاید .
اجرای پروژه تقاطع غیر هم سطح جانبازان، به طور یقین تسهیلی شگرف را در تبادل ترافیکی محدوده میدان جانبازان، بلوار استاد شهریار و چهارراه آبرسان، ایفا خواهد کرد؛ اما مهم تر از هر چیز، مشارکت و همراهی شهروندان را باید دست مریزاد گفت که یار کمکی شهرداری تبریز در اجرای پروژه های مختلف هستند و خادمین خود در مجموعه شهرداری را دلگرمی می دهند تا با استظهار به این همکاری و یاری، گام های بیشتر و بزرگتری در راستای توسعه همه جانبه شهر بردارند.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :