کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در سطح شهر با نصب بنرهای گسترده در سطح شهر به استقبال روز انتخابات رفتند.

تبریزمن، سرویس عکس: در آستانه کمتر از یک روز مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری تبلیغات گسترده ای در شهر تبریز دیده می شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :