به گزارش تبریزمن، در تمرین دیروز که بیشتر به ریکاوری بازیکنان اصلی اختصاص داده شده بود، در صحنه ای آنتونیو با سامان نریمان جهان توصیه های فنی می خواست بگه که شوخی را هم چاشنی آن کرد. همان طور که می بینید مربی و مترجم تونی نیز به این صحنه می نگرند.

 

IMG_8802 IMG_8804


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :