شورای رقابت در جلسه ۲۴۵ خود وضعیت بازار اینترنت پرسرعت را مورد بررسی قرار می دهد.به گزارش تبریزمن، شورای رقابت در نخستین جلسه خود در سال جاری که ۲۳ فروردین ماه برگزار می شود بازار اینترنت پرسرعت را بررسی می کند.

دستور جلسه دویست و چهل و پنج شورای رقابت درحالی به موضوع وضعیت بازار اینترنت پرسرعت در کشور اختصاص یافته است که این شورا طی چندین ماه اخیر، فعالیت بارز و مصوبه جدیدی در حوزه نظارت و هماهنگی در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نداشته است.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :