خانم فاطمه رهبر و جمعی از نمایندگان شکایتی را از آقای قاضی پور به کمیسیون اصل نود ارجاع دادند که این شکایت به آقای میرمحمدی به عنوان مسؤول رسیدگی به شکایات نمایندگان جهت بررسی داده شده است.

به گزارش تبریزمن، محمد علی پورمختار  در مورد ورود کمیسیون اصل نود به موضوع شکایت جمعی از نمایندگان از قاضی‌پور گفت: خانم فاطمه رهبر و جمعی از نمایندگان شکایتی را از آقای قاضی پور به کمیسیون اصل نود ارجاع دادند که این شکایت به آقای میرمحمدی به عنوان مسؤول رسیدگی به شکایات نمایندگان جهت بررسی داده شده است.

وی در مورد سرانجام رسیدگی به این شکایت گفت: بحث بر سر این بود که ایشان عذرخواهی کرده و حرف هایشان را پس بگیرند و اعلام کنند که این صحبت ها درست نبوده تا از این طریق موضوع حل شود. اگر این اتفاق رخ ندهد و برای ما موضوع محرز شود طبیعتا گزارش کمیسیون به مرجع قضایی مجلس منعکس می‌شود چرا که همین شکایت به دادستانی کل کشور نیز ارجاع داده شده است.

رئیس کمیسیون اصل نود در مورد اینکه آیا ممکن است نظر کمیسیون اصل نود در مجلس دهم در زمان بررسی اعتبارنامه قاضی پور اخذ شود گفت: بررسی اعتبارنامه بیشتر جنبه شخصی دارد ولی ممکن است از ما سوال شود طبیعتا ما هم اطلاعات را در اختیارشان خواهیم گذاشت.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :