برای محیا کردن یک سفر خوب وعالی عواملی مختلفی درآن دخیل بوده لذا برای اینکه طولانی بودن سفر را بهتر بتوان تحمل کرد عواملی چون وسیله حمل ونقل، توشه راه، مناظرزیبا، وضعیت آب وهوا و… موثراست.

به گزارش تبریزمن،شاید بتوان گفت مناظر زیبا باعث چشم نوازی مسافران شود و همین عامل خستگی را از تن به در کند.

نروژقله چاپمن

شگفت انگیزترین جاده های جهان (عکس)

آفریقای جنوبی  اطلس جاده

شگفت انگیزترین جاده های جهان (عکس)

نروژبزرگراه قراقروم ( KKH )

شگفت انگیزترین جاده های جهان (عکس)

پاکستان

شگفت انگیزترین جاده های جهان (عکس)


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :