شیوه “تبلیغات پاک” به مناسبت هفته محیط زیست در تبریز و روی برج بلور برگزار شد.

تبریزمن، سرویس چندرسانه ای: مجتبی ساعی طراح شیوه تبلیغات پاک گفت: تبلیغات کاغذی و بنر تهدیدی برای محیط زیست است و برای همین تلاش کرده ایم که برای اولین بار در کشور شیوه تبلیغات پاک را در شهر تبریز اجرا کنیم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :