نماینده ولى فَقیه در استان و امام جمعه تبریز در مراسم اعلام تبریز به عنوان شهرجهانى فرش، صادرات فرش را جایگزین مناسبی براى نفت دانست و از مسؤولین خواست براى رونق صنعت فرش و صادرات آن تدابیر موثرى اتخاذ کنند.

به گزارش تبریزمن، آیت الله مجتهد شبسترى ضمن اشاره به جایگاه هنر و صنعت در دین اسلام، گفت: در قرآن کریم واژه و عبارت صنعت ۶ بار مورد استفاده قرار گرفته و این موضوع، گواه أهمیت و قداست هنر و صنایع دستى است و بیانگر این نکته که خداوند متعال صاحب حرفه و صاحب هنر  أمین و درستکار را دوست مى دارد.

وی جلب مشارکت عمومى در رونق حرفه های مختلف را مؤثر دانست و افزود: کمک ها و مشارکت هاى شهروندان در زمینه تشکیل تعاونى براى حرف گوناگون و ارائه کمک هاى فکرى موجب پیشرفت و دوام و بقاى جامعه مى شود.

نماینده ولى فَقِیه در استان متذکر شد: برای مدیریت بهینه جامعه کشور، رواج صنعت و تولید به عنوان یک أصل مورد تاکید مقام معظم رهبرى و دولت محترم است که بایدمسوولین این مهم را پیگیری کنند.

امام جمعه تبریز در ادامه به ارزش فرش و مشکلات بافت آن اشاره و تصریح نمود: تبریز شهر هنرمندانی است که با وجود سختى های این هنر همچنان به تولید فرش هاى با ارزش و زیبا مى پردازند.

آیت الله مجتهد شبسترى در بخش دیگرى از سخنان خود به موضوع صادرات فرش و أهمیت آن پرداخت و گفت: تا چند سال پیش صادرات فرش به ممالک اروپایی از رونق خوبى برخوردار بود؛ اما متاسفانه در حال حاضر با رکود نسبى در این حوزه مواجه هستیم که امیدوارم دولتمردان و نمایندگان مجلس در راستای رونق مجدد صادرات فرش تدابیرى بیندیشند.

وی صادرات فرش را جایگزین مناسبی براى صدور نفت دانست و تاکید کرد: صنعت فرش و عواید آن مصداق مناسبی براى اقتصاد مقاومتى است و امیدواریم با تقویت تولید و صادرات فرش بتوانیم وابستگى اقتصاد کشور به نَفت را کمتر کنیم.

امام جمعه تبریز همچنین به نقش فرش و تولید آن در جامعه تبریز اشاره نمود و یادآور شد: رکودى که درصنعت فرش ایجاد شده موجب بیکارى و قطع روزى تعداد زیادى از بافندگان فرش شده است که انشالله با انتخاب تبریز به عنوان شهرجهانى فرش از سوى شوراى بین المللى صنایع دستى و تحرکى که به واسطه این انتخاب ایجاد مى شود، شاهد از بین رفتن مشکلات فوق باشیم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :