دبیر کل فدراسیون در خصوص مطالبی که در برخی از رسانه ها مبنی بر اینکه بازیکنان فوتبال سواد خوبی ندارند، منتشره شده، با سایت رسمی فدراسیون گفتگو کرد.

به گزارش تبریزمن، دکتر علیرضا اسدی، دبیر کل فدراسیون فوتبال گفت: روز گذشته مطلبی از قول من در رسانه ها مبنی بر اینکه بازیکنان فوتبال سواد خوبی ندارند مطرح شده که باید بگویم  از صحبتهای من سوء تعبیر شده است و منظورم چنین چیزی نبوده است.
وی گفت: در نشست مدارس فوتبال مطلبی که مطرح کرده ام این بود که در حوزه آموزشی باید افراد را  چند وجهی تربیت کنیم. در برخی موارد شاهد میزان افت تحصیلات فوتبالیست ها نسبت به گذشته  بوده ایم در حالی که نسبت به ورزش های دیگر مانند بسکتبال و والیبال شاهد چنین مواردی نیستیم. این اشتباه برداشتی بوده که از سوی برخی از رسانه ها مطرح شده است. در این نشست اعلام کرده ام که باید فوتبالیست های خود را از لحاظ فرهنگی و تحصیلی و از ابعاد دیگر به خوبی تربیت کنیم و در واقع مطالب من مقایسه ای میان میزان تحصیلات بازیکنان فوتبال نسبت به دوره های گذشته بوده که به اشتباه در خصوص بازیکنان تیم ملی تعبیر شده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :