به گزارش تبریزمن، تمرینات سرخ پوشان فوتبال تبریز پس از چند روز تعطیلی از ساعت ۱۴ دیروز قرار بود که در کمپ اختصاصی باشگاه برگزار شود که به دلیل لغزندگی زمین مسابقه و شرایط نامساعد جوی تمرین تیم به سالن منتقل شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :