به گزارش تبریزمن،تمرینات سرخ پوشان محبوب آذربایجان این روزها و بعد از برتری پرگل مقابل همشهری آبی پوش حال و هوای دیگری دارد.با وجود اینکه اسکلت اصلی تیم کلا تغییر کرده ولی باز هم بازیکنان تازه وارد در روزهای ابتدایی لیگ سعی در نشان دادن این داشته اند که میتوانند صمیمیت فصل قبل را دوباره در تراکتورسازان محبوب آذربایجان ایجاد کنند.در این بین نقش پسر تونی بیشتر از بقیه به چشم می آید که در کنار پدر با انرژی خاصی در حال پیگیری تمرینات می باشد.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :