مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تبریز و حومه از صدور ۱۱۲۰ برچسب و کارت مجوز ارائه سرویس دانش آموزان برای تاکسی ها خبر داد.

به گزارس تبریزمن، پرویز عباس نژاد با اعلام اینکه تا۲۸مهرماه امسال بیش از ۱۱۲۰برچسب و کارت شناسایی برای تاکسیرانانی که متقاضی ارائه سرویس برای دانش آموزان بودند صادر شده است افزودند:از اول مهرماه توسط گشتهای خودرویی ویژه سرویس مدارس و همچنین بازرسان محسوس و نامحسوس سازمان بطور متوسط روزانه از۱۰۰دستگاه خودرو که نسبت به ارائه سرویس برای دانش آموزان اقدام میکردند بازرسی صورت گرفته است.

وی افزود: گشت های خودرویی ویژه سرویس مدارس و بازرسان رانندگان متخلف را در صورت لزوم جهت اقدامات قانونی به سازمان معرفی کرده اند که این اقدام بطور روز افزون نیزادامه خواهد داشت.

عباس نژاد اظهار داشت: در صورتی که تاچند روز آینده تمامی خودروهایی که تحت عنوان سرویس مدرسه فعالیت میکنند نسبت به اخذ کارت مجوز و برچسب اقدام ننمایندمطابق قوانین و مقررات با آنها برخورد خواهد شد .

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تبریز در پایان با اشاره به اینکه فرزندان ما آینده سازان کشورمان هستند ادامه داد: ما نیز به نوبه خود ملزم به تامین آرامش و آسایش و امنیت آینده سازان خود هستیم لذا سازمان تاکسیرانی تبریز در کنار عوامل محترم راهور و سایر سازمان های ذیربط به جد پیگیر رفت و آمد امن دانش آموزان به مدرسه می باشد


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :