دادستان ورامین از تنظیم کیفرخواست پرونده قاتل «ستایش قریشی» خبر داد.

به گزارش تبریزمن، ابوالقاسم مراد طلب در خصوص آخرین وضعیت پرونده قاتل ستایش قریشی گفت: کیفرخواست این پرونده تنظیم شده است و تا شنبه به یکی از شعبات دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب ورامین در رابطه با نتایج تحقیقات به عمل آمده از متهم این پرونده گفت: بر اساس نظر پزشکی قانونی، متهم قدرت تصمیم گیری داشته و از اکمال عقل برخوردار بوده است.

مراد طلب در پاسخ به این سوال که آیا متهم در حین ارتکاب جرم مست بوده است یا خیر؟، گفت: دلیل مشخصی مبنی بر اینکه متهم در حین ارتکاب جرم مست بوده، به دست نیامده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :