مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز تبریز از کاهش ۲۰۰ هزار متر مربع سطح چمن کاری در این شهر خبر داد و گفت: با کاهش کشت چمن طی سال گذشته ۵۰۰ هزار متر مکعب در میزان مصرف آب برای فضای سبز تبریز صرفه جویی شده است.

به گزارش تبریزمن، به نقل از روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز تبریز، محمدحسین حسن زاده در گفت و گو با خبرنگاران افزود: ممانعت از توسعه قسمت های چمن کاری یکی از مهمترین رویکردهای سازمان پارک ها و فضای سبز تبریز در راستای بهره وری منابع آبی است.

وی ادامه داد: کاهش و حذف چمن به این معنی نیست که در نقطه ای که نیاز به چمن کاری است نیز مجوزی صادر نشود ولی در حالت کلی حذف چمن در نقاطی که نیاز نیست از اولویت های سازمان پارک هاست.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز تبریز با اشاره به اینکه از سه سال گذشته رویکرد کاهش چمن آغاز شده، گفت: این کاهش به گونه ای است که به زیبایی شهر لطمه ای وارد نشود و به ازای آن با کاشت گونه های دائمی و انبوه کاری رویکرد فضای سبز را تغییر داده ایم و این تغییرات هیچ گونه نارضایتی از سوی شهروندان را به همراه نداشته است.

وی افزود: سازمان پارک ها و فضای سبز تبریز با کاهش یک میلیارد لیتر آب جهت آبیاری فضای سبز تبریز طی سال گذشته، نخستین قدم را برای صرفه جویی در میزان مصرف آب برداشته است


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :