ایمنی افراد توسط جرثقیلهای بالابر که می توانند یک تیم کامل از موزیسین ها را درخود جای دهند ،تضمین شده است.

صرف شام در آسمان ، داستان موفقیت آمیز بلژیکی است ،که تابحال در آسمان بیش از ۴۰ کشور صورت پذیرفته است.

کارخانه Benji Fun رویدادی شگفت انگیز را ۵۰ متر بالاتر از زمین سازماندهی کرده است. امکان سرو غذا برای ۲۲ نفر ،همراه با آشپز،خدمه و موزیسین پیش بینی شده و شما می توانید بدون هیچ گونه محدودیتی ،مکان پیشنهادی خود را انتخاب نمایید.

ایمنی افراد توسط جرثقیلهای بالابر که می توانند یک تیم کامل از موزیسین ها را درخود جای دهند ،تضمین شده است.

صندلیهای افراد در ۴ نقطه دارای کمربند  ایمنی است.کل این سیستم توسط یک جرثقیل ۱۲۰ تنی که دارای ۵ محور است، بالا کشیده شده و دارای مساحتی حدود ۳۰ متر است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :