تکنولوژی صنایع استان برای حضور و رقابت در بازارهای جهانی تأکید کرد.به گزارش تبریزمن، رضا پاشائی، نائب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی درجمع تعدادی از صنعتگران استان با بیان این‌که توسعه صنایع دانش بنیان یکیاز محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: ارتقای دانش و تکنولوژیصنایع استان برای حضور و رقابت در بازارهای جهانی ضرورت دارد.

وی با بیان این‌که ارتباط صنعت و مراکز علمی و دانشگاهی حلقه مفقودهصنایع استان است، خاطرنشان کرد: اگر صنایع استان همزمان با پیشرفت‌هایروز دنیا نتوانند خود را تطبیق دهند، توان رقابت با تولید مشابه خارجی رانخواهند داشت، از این رو بایستی به سمت اقتصاد دانش‌بنیان واقتصادمقاومتی حرکت کنیم.

رئیس انجمن صنایع نیرو محرکه و قزطعات خودرو کشور ادامه داد: مراکزتحقیقاتی و دانشگاهی عملکرد بسیار مناسبی داشته اند اما مساله اینجاست کهدر کاربردی و تجاری کردن این علوم حلقه های مفقوده وجود دارد.

به عبارتدیگر در زمینه تجاری شدن دانش عملکرد ما به هیچ وجه متناسب با تولید علمنیست.

پاشائی با تأکید بر تدوین مکانیسم مشخص و نظام مندی برای ایجاد ارتباطبین آموزش دانشگاهی با نیازهای صنعتی کشور گفت: صنعت استان به دلایلمختلف با مشکلات متعددی روبروست و متاسفانه صنایع هنوز درگیر مشکلاتروزمره هستند و به همین دلیل مجالی برای نگاه راهبردی به مسائل و توجه بهنوآوری و فناوری جدید نیست و یا حداقل ضعیف است.

وی با بیان اینکه مبانی اقتصاد دانش بنیان در سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: اقتصادی که بهصورت درون زا به تولید و بهره گیری از دانش می پردازد می تواند در مقابلشوکهای بیرونی مقاومت مناسبی داشته باشد.

پاشائی ایجاد تحرک، پویایی و بهبود شاخص‌های کلان، توانایی مقاومت دربرابر عوامل تهدیدزا، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی‌، رویکرد جهادی،مردم‌محوری، امنیت اقلام راهبردی و اساسی، کاهش وابستگی به نفت، اصلاحالگوی مصرف، فسادستیزی، امنیت اقتصادی، دانش‌محوری و اقتصاد دانش‌بنیاننیروهای انسانی را از مهم‌ترین مشخصه‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :