فرماندار تبریز در خصوص آخرین وضعیت گروه ماشین سازی تبریز و واگذاری آن به بخش خصوصی که انتقادات زیادی به همراه داشته است، گفت: ماشین سازی تبریز به عنوان صنعت مادر تبریز به زودی تعیین تکلیف می شود.

تبریزمن، سرویس اقتصادی: دکتر رحیم شهرتی فر در گفتگو با تبریزمن، اظهار داشت: باید به مطالبات گارگران ماشین سازی پاسخ داد و مسئولان استان نیز در این خصوص پیگیر هستند تا حق و حقوقی از پرسنل این گروه صنعتی ضایع نشود.

وی سپس با بیان اینکه هیئت مدیره ماشین سازی نیز به زودی مشخص می شود، گفت: دکتر جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی نیز به شدت پیگیر وضعیت ماشین سازی هستند.

شهرتی فر سپس ادامه داد: حسینی مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان نیز به تازگی بازدیدی از گروه ماشین سازی تبریز داشته است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :