به گزارش تبریزمن، داود بهرا شهردار منطقۀ یک کلانشهر تبریز با  اعلام این مطلب گفت: به منظور کاهش بار ترافیکی یکی از شریان های حیاتی واصلی ورودی به مرکز شهر که با خیل زیادی ازتردد خودروها و وسایل نقلیه از چندین مسیر اصلی به پل قاری اتصال می باید وهمچنین در راستای تسهیل در عبور و مرور شهروندان، مطالعات اولیه طرح تعریض واطلاع هندسی پل قاری توسط معاونت فنی و عمرانی  شهرداری منطقۀ یک تبریز  انجام واقدامات متعددی در این خصوص صورت گرفته است.

دکتر بهرا در ادامه گفت: در راستای ایجاد زیر ساختهای توسعۀ منطقه ای وهمچنین کاهش بار ترافیکی و باز نمودن گره کور ترافیکی ،عملیات تعریض و اصلاح هندسی طرح ترافیکی مسیر چایکنار –پل قاری وهمچنین آسفالت اساسی وزیرسازی وجدول گذاری معابر اصلی به اجرا درآمده است.

شهردار منطقۀ یک تبریز افزود: در جهت رفاه وآسایش شهروندان عزیز طرحهای ترافیکی متعددی از سوی این منطقه در دست اجرا داریم که میتوان به تعریض ومسیرگشائی وتخریب چندین واحد تجاری –خدماتی در طول مسیر پل قاری واصلاح هندسی گلوگاه ورودی به پل قاری وحذف پیاده راه چایکنار و نرده وسکوهای زائد وسط خیابان اشاره نمود.

دکتر بهرا در پایان گفت:به منظور تسهیل در عبور ومرور شهروندان وهمچنین کاهش بار ترافیکی سطح حوزۀ منطقه یک برنامه های کارشناسی دیگری نیز از جمله احداث تقاطع غیر همسطح (زیرگذر) گلپارک – رمپ ورودی پاسداران به یوسف آباد وتعریض ومسیرگشائی های اساسی سطح حوزه منطقه یک را در نظر داریم که با حمایتهای اعضای محترم شورای اسلامی کلانشهر تبریز وهمچنین تاکید شهردار محترم کلانشهر تبریز این طرحها را پیگیری نموده ودر اسرع وقت تقدیم شهروندان عزیز خواهیم نمود.

 شایان ذکر است کلیۀ عملیات عمرانی و اجرائی طرح ترافیکی واصلاح هندسی وتعریض وحذف پیاده راه وآسفالت ریزی مسیر چایکنار –پل قاری توسط معاونت فنی وعمرانی شهردار منطقۀ یک تبریز در دست اجرا می باشد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :