تبریزمن، طرح جمع آوری و امحاء صدهزار دستگاه ماهواره صبح امروز یکشنبه با حضور سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در غرب تهران برگزار شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :