یک نماینده مجلس شورای اسلامی از امضا نشدن طرح دو فوریتی پارلمان برای قطع یارانه نقدی از سال ۹۵ توسط نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: برهمین اساس این طرح منتفی شد.

به گزارش تبریزمن، براساس این طرح رقم یارانه نقدی از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان و پس از سه ماه به ۱۵هزار تومان کاهش می یافت و در نهایت در سال ۹۵ قطع می شد.


این نماینده مجلس اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان مجلس که این پیشنهاد را برای طرح در مجلس امضا کرده بودند، امضای خود را پس گرفتند و تنها ۴ تن از نمایندگان امضا را پس نگرفتند.

وی تصریح کرد: برای اینکه طرح مذکور بتواند در مجلس مطرح شود، نیاز است که حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان آن را امضا کرده و خواستار مطرح شدن آن شوند.

امروز قرار بود طرحی دو فوریتی در مجلس مطرح شود که اگر به تصویب می رسید، دولت موظف می شد یارانه نقدی هر فرد را از زمان اجرا ابتدا از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان و پس از سه ماه به ۱۵ هزار تومان کاهش دهد.

به نقل از خبرگزاری ایرنا، براساس این طرح و در صورت تصویب مجلس، یارانه نقدی از سال ۹۵ برای تمام خانوارهای ایرانی به جز افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قطع می شد. این طرح در راستای اصلاح بند الف ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه ها بود.

ایرج ندیمی  گفته بود این طرح امروز در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی پخش شده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :