طرح ضربتی پاکسازی حاشیه اتوبان شهید کسایی از پسماندهای عمرانی در قالب طرح ضربتی که از سوی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز به اجرا درآمد

به گزارش تبریزمن، حواشی اتوبان شهید کسایی از پسماندهای عمرانی و نخاله های ساختمانی پاکسازی شد.

 طرح ضربتی پاکسازی پسماندهای عمرانی و نخاله های ساختمانی با هدف ساماندهی و پاکیزه سازی محیط شهری تبریز از پسماندهای عمرانی و نخاله های ساختمانی در مسیر اتوبان شهید کسایی به مورد اجرا در آمد.

شایان ذکر است با توجه به اینکه تخلیه غیر قانونی پسماندهای عمرانی و نخاله های ساختمانی در حاشیه اتوبان ها و مبادی ورودی و خروجی شهر موجب بد منظر شدن چهره شهر می گردد سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز هر چند ماه یکبار با همکاری صمیمانه معاونین خدمات شهری مناطق ده گانه اقدام به پاکسازی محیط شهری از پسماندهای عمرانی می نماید که در همین راستا اتوبان شهید کسایی در قالب یک طرح ظربتی از پسماندهای عمرانی و نخاله های ساختمانی پاکسازی شد.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :