مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی: طی هفته آینده در خصوص نحوه فعالیت تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تصمیم گیری می شود.

به گزارش تبریزمن، مدیر کل ورزش و جوانان استان در خصوص نحوه فعالیت تیم دوچرخه سواری پتروشیمی گفت: طبق رایزنی های که با مسئولین استانی و مسئولین اجرائیی تیم دوچرخه سواری پتروشیمی داشتیم مقرر شد در خصوص نحوه فعالیت این تیم در جلسه ای که هفته پیش رو با حضور مدیر عامل پتروشیمی تبریز و هیئت دوچرخه سواری استان برگزار خواهد شد تصمیم گیری های لازم بعمل آید.

نظمی همچنین با تاکید به تقویت و پشتیبانی تیم های دوچرخه سواری استان نقش این تیمها را در ارتقاء کیفیت تور بین المللی دوچرخه سواری ایران (آذربایجان) مهم تلقی کرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :