«محمدجواد ظریف» وزیرامورخارجه کشورمان روزجمعه درنیویورک و پیش ازدیداربا «جان کری» با تاکید براینکه ایران تعهدات خود را دربرجام انجام داده، گفت: با صحبت هایی که جان کری می کند، مشخص شد باید منتظر باشیم جمهوری اسلامی از تمامی منافع ذکر شده دربرجام سود برد.

به گزارش تبریزمن، وزیرامورخارجه کشورمان درهتل «پالاس» نیویورک به خبرنگاران، گفت : این بسیار مهم است که متوجه باشیم برجام یک قرارداد متعادل بوده است.

وی افزود: باید به اطمینان خاطر برسیم که مذاکره و قرارداد تنها راه حل مناقشه های بین المللی است و تحریم و فشار راهکار آن نیست.

ظریف در ادامه با اشاره به اینکه اختلاف نظرهای ما در شمار زیادی از مسایل با آمریکا همچنان پابرجا وجدی است، تصریح کرد: اما امیدواریم که اظهارات جان کری راهگشای حل نگرانی های بانک ها از رویکرد آمریکا شود.

وی در ادامه گفت: همچنین تصمیم گرفته شد تا از طریق گروه ۱+۵ تنها مشکل برجام حل شود و ما می خواهیم نشان بدهیم که ایران و ۱+۵ توانستند مشکل بسیار جدی را از طریق مذاکرات حل کرده وگام های مناسبی را بردارند تا ایرانیان بتوانند تغییرات پس از اجرای برجام را درک کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان خاطر نشان کرد: گفتنی است تنها در زمانی که مردم ایران بتوانند تغییرات پس ازبرجام را احساس کنند، ما هم می توانیم به روند اجرایی شدن برجام ادامه دهیم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :